BLOG

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej

Legalne piwo nad Wisłą? Nie do końca……

Pomimo licznych doniesień medialnych twierdzących jakoby wczorajszy wyrok Sądu Najwyższego był jednoznaczny z zezwoleniem na picie alkoholu na terenie Bulwarów Nadwiślanych, dokładna analiza orzeczenia skłania do postawienia w tej sprawie dalszych pytań. Od pewnego...

Dowiedz się więcej

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dotacje dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów innowacyjnych (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych): Od 28 listopada br. do 31 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego mogą składać wnioski...

Dowiedz się więcej

Plagiat, czy inspiracja?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej. Dzieła inspirowane innymi utworami powstają każdego dnia. Należy mieć na uwadze, że działalność artystyczna cechuje się dużą płynnością. Nie jest zatem możliwe zamknięcie jej w sztywne...

Dowiedz się więcej

„PRIVACY SHIELD” – NOWA „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”?

Transfer danych osobowych stanowi stale rosnący i bardzo istotny element branży e-commerce. Świadczenie niemal jakiejkolwiek usługi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wiąże się z koniecznością podania przez klienta danych, które są następnie wykorzystywane do...

Dowiedz się więcej

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych cz. II

W nawiązaniu do poprzedniego artykułu Kancelarii, opublikowanego w dniu 14 października br. w zakresie nowych obowiązków towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych, kontynuujemy podjętą tematykę aktualizacji informacji dla klienta AFI,...

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto utworzyć pracowniczy program emerytalny?

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY Pracodawca tworząc PPE uczestniczy w materialnym zabezpieczeniu emerytalnych potrzeb swoich pracowników, daje im także możliwość dokonywania własnych oszczędności w postaci składki dodatkowej. Tworząc PPE pracodawca może skorzystać z ulgi w świadczeniach...

Dowiedz się więcej

Nowe obowiązki towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w ujęciu problemów praktycznych

Znowelizowana UFI wprowadziła szereg nowych obowiązków w obrębie wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych. Szersze zmiany obowiązków informacyjnych obejmują SFIO i FIZ (w związku z dyrektywą ZAFI). Przede wszystkim w odniesieniu do tych funduszy – podobnie...

Dowiedz się więcej

Start-upy potrzebują wygodnej formy prawnej – Dziennik Gazeta Prawna 11.10.2016

mec. Artur Granicki w rozmowie z dziennikarzem DGP – Patrykiem Słowikiem   Po co w ogóle państwo ma inwestować w startupy – czy to pieniądze, czy wysiłek wprowadzenia zmian legislacyjnych? Przecież startupy to przepalanie...

Dowiedz się więcej

Trudne godzenie polskich przepisów z unijnymi – Dziennik Gazeta Prawna 29.09.2016

Rozporządzenie MAR stosuje się na krajowym rynku bezpośrednio, począwszy od 3 lipca 2016 r. Z punktu widzenia emitentów, reguluje ono przede wszystkim obowiązki związane z przekazywaniem informacji poufnych, procedurę opóźniania ich publikacji, obowiązki związane...

Dowiedz się więcej

Kilka słów o obligacjach partycypacyjnych

Ostatnimi czasy wielu naszych klientów wyraża zainteresowanie poszukiwaniem nieszablonowych, unikalnych sposobów na finansowanie swojej działalności. Weksle, pożyczki zamienne na udziały, pożyczki pod zastaw na udziałach, obligacje oprocentowane i zamienne – te klasyczne instrumenty finansowania...

Dowiedz się więcej

Picie nad Wisłą – wydanie wyroku w sprawie Marka T. odroczone

O prawnym sporze dotyczącym spożywania alkoholu na Bulwarach Wiślanych wspominaliśmy już w czerwcu. Sprawa pana Marka T. (założyciela organizacji pozarządowej zajmującej się walką o legalizację picia alkoholu na terenie Bulwarów Wiślanych) jest okazją do zajęcia...

Dowiedz się więcej

Stanowisko KNF z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa

W dniu 11 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wykonując zadanie z zakresu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku kapitałowego wydała stanowisko o sygnaturze DFI/I/4037/85/1/2016 skierowane do towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków depozytariuszy i agentów...

Dowiedz się więcej

Konsekwencje praktyczne stanowiska KNF w sprawie nieprawidłowego obciążania kosztami zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych (wg. stanowiska KNF z dnia 28 kwietnia 2016 r.)

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) wykonując zadanie z zakresu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku kapitałowego wydała stanowisko o sygnaturze DFI/II/4030/41/1/16/DK. Przedmiotem tego stanowiska są nieprawidłowości polegające na wypłacaniu wynagrodzenia...

Dowiedz się więcej

Instytucja pracowniczego programu emerytalnego – zagadnienia wprowadzające

Pracownicze programy emerytalne (dalej jako: PPE) działają w ramach trzyfilarowego systemu emerytalnego, w którym pierwszy filar – oparty jest na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzany jest przez ZUS, drugi filar – oparty jest na...

Dowiedz się więcej