AKTUALNOŚCI

Dropshipping – sprzedaż przez Internet bez kosztów magazynowania

Poprzez termin dropshipping rozumie się działalność gospodarczą z zakresu e-commerce polegającą na oferowaniu przez sklep internetowy towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych przez dysponujący nimi podmiot trzeci, tzw. „duży sklep” pozostający we współpracy z w/w sklepem internetowym. Angielska nazwa wydaje się oddawać w pełni zasady tego typu działalności: sklep internetowy nie posiada danych towarów lub usług, co pozwala mu na minimalizowanie kosztów (przechowywania, pakowania i wysyłki) oraz przerzucenie ciężaru (choć zazwyczaj nie odpowiedzialności) dostawy na w/w duży sklep.
Zawierana z klientem umowa z zakresu dropshippingu należy do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w Kodeksie cywilnym lub innych ustawach, jednak posiada ona najczęściej wiele cech umów już zdefiniowanych. Jakkolwiek sklep internetowy i duży sklep mogą niemal swobodnie kształtować zasady współpracy, w szczególności wyróżnia się dwa rodzaje dropshippingu.

Pierwszym z nim jest tzw. szybka odsprzedaż polegająca na tym, że sklep internetowy – po otrzymaniu informacji o zamiarze nabycia przez klienta danego towaru lub zawarciu umowy zobowiązującej do sprzedaży towaru – nabywa go od dużego sklepu, a następnie sprzedaje klientowi (przy czym zazwyczaj klient nie jest świadom, że nabywa towar, którego sklep internetowy co do zasady nie posiada), zaś obowiązek dostawy delegowany jest zazwyczaj na duży sklep (lub jego dostawcę). W tym modelu dropshippingu konieczne jest jednak dokładne uregulowanie kwestii współpracy z dużym sklepem, zwłaszcza w zakresie realizacji roszczeń klienta (rękojmia za wady towaru, ale również odszkodowanie za szkody poniesione w wyniku braku terminowej dostawy towaru), w tym tych wynikających z uprawnień przysługujących klientowi jako konsumentowi (odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i poza lokalem przedsiębiorcy). W odniesieniu do klienta będącego konsumentem sklep internetowy nie może też przenieść odpowiedzialności za prawidłowość dostawy na duży sklep (gdyż duży sklep występuje w tym modelu jedynie jako podwykonawca, a sklep internetowy nie może umownie wyłączyć odpowiedzialności za działania podwykonawców).

Kolejnym modelem dropshippingu jest szeroko pojęte pośrednictwo, w ramach którego sklep internetowy w zamian za określoną prowizję występuje jako pośrednik / agent (zależnie od charakteru umowy i upoważnienia) gromadząc zamówienia, które następnie realizowane są przez duży sklep (przy ew. pomocy sklepu internetowego). W takim wypadku zakres kompetencji, odpowiedzialności, ale również wzajemnych zobowiązań sklepu internetowego oraz dużego sklepu musi wynikać z zawartej między nimi umowy, podobnie klient powinien zostać w sposób jasny poinformowany z kim i na jakich zasadach zawiera umowę dostawy towaru / usługi, przy czym należy tu pamiętać o wyłączeniach określonych zapisów w umowach z klientami będącymi konsumentami.

Odnośnie opodatkowania działalności dropshippingu, w przypadku odsprzedaży przychód sklepu internetowego stanowi cena sprzedaży danego towaru lub usługi uiszczona przez klienta będącego finalnym ich nabywcą. Powyższy przychód pomniejszany jest o koszty jego uzyskania, czyli najczęściej właściwie udokumentowane potwierdzenie zapłaty za ceny za nabycie produktu lub usługi od oferującego do dużego sklepu.

W drugim przypadku, tj. pośrednictwa, przychód sklepu internetowego stanowi prowizja uzgodniona z dużym sklepem oferującym dany towar lub usługę, stanowiąca najczęściej różnicę między ceną wskazaną w ramach domeny sklepu internetowego, a ceną uzgodnioną z dużym sklepem. Sklep internetowy jako pośrednik nie ponosi co do zasady kosztów wykonania umowy (nie zakupuje towaru lub usługi, nie zapewnia dostawy itd.), stąd nie jest uprawniony do ich odliczenia od uzyskanego przychodu.

Podsumowując, jakkolwiek dropshipping wydaje się w wielu przypadkach rozwiązaniem bardzo prostym, zbliżonym do działalności typowych sklepów zaopatrujących się w hurtowniach, wskazane jest skonsultowanie planowanego modelu działalności z prawnikiem, w szczególności w zakresie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

Michał Sas

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej