AKTUALNOŚCI

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

Dotacje dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego na realizację projektów innowacyjnych (konkurs organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych):

Od 28 listopada br. do 31 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z Województwa Mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie. Dotacje przeznaczone są wyłącznie dla małych i średnich firm, działających na terenie Województwa Mazowieckiego co najmniej od sześciu miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

Do dofinansowania można zgłosić następujące kategorie wydatków:

– materiały i roboty budowlane;

– zakup, lub modernizacja środków trwałych wraz z kosztem dostawy, instalacji, uruchomienia (minimum 60% budżetu projektu);

– wartości niematerialne i prawne

Wydatki dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, baz danych oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji) nie mogą przekroczyć 30% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania:

tabela-mazowsze

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 4 000 000 PLN
  • Minimalny poziom dofinansowania: 2 000 000 PLN
  • Projekty muszą być zlokalizowane na terenie Województwa Mazowieckiego.
  • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA 2.0)

https://mewa2.mazowia.eu/#/

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej