AKTUALNOŚCI

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad postępowania z rachunkami indywidualnymi i rachunkami podmiotów.

Rzeczpospolita Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych do wprowadzenia regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (dalej: „CRS”).

We wskazanym porozumieniu, 51 państw i terytoriów, w tym Polska, złożyło deklarację o wprowadzeniu skutecznych narzędzi przeciwdziałających transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania, w szczególności przez przeprowadzenie w krajowych systemach prawnych zmian, wdrażających procedury CRS. Polska zobowiązała się do wdrożenia przedmiotowych rozwiązań w ramach tzw. szybkiego przyjęcia (ang. early adoption). Oznacza to, że pierwsze zaraportowanie powinno zostać przeprowadzone przez banki w terminie do końca września 2017 r. Z kolei informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych do państw współpracujących w wymianie informacji przekazana zostanie w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Obowiązki wynikające z CRS będą miały znaczenie także dla innych instytucji finansowych niż banki (np. domy maklerskie, ubezpieczyciele), jednakże w artykule tym została przyjęta perspektywa bankowa.

******************** Powyższy tekst stanowi wstęp artykułu zamieszczonego na portalu LEX Banki **************************

 

Pełny tekst jest dostępny w serwisie LEX Banki (www.produkty.lex.pl/banki), którego wydawcą jest Wolters Kluwer Polska, światowy lider w dziedzinie usług informacyjnych i rozwiązań dla profesjonalistów, wspomagających podejmowanie kluczowych decyzji każdego dnia (www.wolterskluwer.pl).

Umowa Inwestycyjna – prezentujemy podręcznik dla ambitnych!

Z wielką dumą prezentujemy nasz poradnik skierowany do startupowców rozważających podjęcie negocjacji z inwestorem. Zapraszamy do pobrania i lektury: Partnerem projektu jest PKO Bank Polski S.A.

Dowiedz się więcej

Podsumowujemy!

Postanowiliśmy podsumować nasze ostatnie działania komunikacyjne. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z artykułami i relacjami video z wystąpień. Nie zapomnijcie też o naszej infografice dot. umów inwestycyjnych: LINK

Dowiedz się więcej

Umowa Inwestycyjna – o czym pamiętać przed jej podpisaniem ?

Wiele razy pisaliśmy już o tym jak wygląda umowa inwestycyjna i na co zwrócić w niej uwagę, jest to jednak zagadnienie tak ważne i często poruszane, postanowiliśmy znowu podzielić się naszym doświadczeniem w tym...

Dowiedz się więcej

Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS)

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), w tym zasad...

Dowiedz się więcej