Jak uniknąć podatku w przypadku darowizny?

Spadek lub darowizna cieszy każdego, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że na obdarowanym spoczywa obowiązek uiszczenia stosownej opłaty w Urzędzie Skarbowym. Jednak w przypadku osób, które łączy najbliższy stopień pokrewieństwa, można uniknąć opłaty, mimo przekroczenia kwoty zwolnionej z podatku. Jak to zrobić?

Grupy podatkowe

Ustawa o podatku od spadku i darowizn opiera się o tzw. grupy podatkowe. Im bliższe relacje i pokrewieństwo, tym kwota zwolniona z podatku wyższa. Jednak istnieje również możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty, nawet jeśli kwota została przekroczona. Za taki stan rzeczy odpowiada grupa podatkowa „0”. To małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym, macocha.

Jak uzyskać całkowite zwolnienie?

Aby uzyskać zwolnienie należy znaleźć się w odpowiedniej grupie podatkowej. Jednak to nie wystarczy. Należy zaistniały fakt darowizny zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. W tym celu należy wypełnić druk SD-Z2 i przedłożyć go w urzędzie. 

Wysokość podatku

Podatek od darowizny obliczany jest na zasadzie wartości materialnej oraz przynależności do grupy podatkowej. Kwoty wolne od podatku to obecnie:

– 9637 zł do pierwszej grupy;

– 7276 zł dla drugiej grupy;

– 4902 zł dla trzeciej grupy;

Należy jeszcze dodać, że trzeba wziąć pod uwagę wartość wszystkiego czym zostało się obdarowanym w ciągu pięciu lat. Wysokość podatku obliczana jest procentowo i w zależności od progu, jaki został przekroczony wynosi 3-20 procent. 

Darowizna a niezbędna dokumentacja

Darowizna to nie tylko pieniądze, ale również wartościowe rzeczy. Samochód, mieszkanie należy również udokumentować i przedstawić w urzędzie. W przypadku samochodu trzeba sporządzić umowę darowizny i przerejestrować auto. Mieszkanie wymaga sporządzenia aktu notarialnego, który sporządza notariusz. Dlatego w przypadku niejasności i wątpliwości zawsze można udać się po fachową poradę do doradcy lub zapytać bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.