Stałe wzrosty cen towarów i usług i ich skutki. Co warto wiedzieć na temat inflacji?

Ceny towarów i usług nieustannie się zmieniają, ale wtedy, gdy ich wzrost jest powszechny, oznacza to pojawienie się inflacji w gospodarce. Czym dokładnie jest to zjawisko? Jaki ma ono wpływ na budżet przeciętnego Kowalskiego?

Inflacja – co to jest?

Termin ten odnosi się do sytuacji powszechnie rosnących cen w gospodarce, co przekłada się na utratę dotychczasowej wartości pieniędzy. Dość obszernie w swoim artykule pisali o tym Kapitalni. W efekcie za taką samą kwotę można zakupić mniej niż jeszcze rok temu.

Przy ustalaniu poziomu inflacyjnego pod uwagę bierze się różne czynniki, w tym przede wszystkim produkty kupowane przez większość gospodarstw domowych, na przykład żywność, benzynę oraz usługi. Składają się one na tzw. koszyk konsumpcyjny. Instytucje badawcze kontrolują ceny i porównują je z uprzednim rokiem, a także poprzednimi miesiącami, aby określić, czy doszło do wzrostu czy spadku cen.

Gdy dochodzi do wzrostów cen, wówczas zjawisko to określane jest jako inflacja, natomiast wtedy, gdy ceny spadają, jest to deflacja. Generalnie, niewielkie wzrosty nie są niepożądane, jednak gdy ceny rosną za szybko, zjawisko może wymknąć się spod kontroli i bank centralny będzie musiał odpowiednio szybko reagować swoją polityką monetarną.

Przyczyny powszechnego wzrostu cen:

– większy dodruk pieniądza,

– brak równowagi w budżecie państwa,

– stan gospodarki.

Jakie są skutki inflacji?

Wysokie wzrosty cen są niekorzystne dla obywateli – konsumentów oraz przedsiębiorców, ponieważ prowadzą one do spadku wartości posiadanych pieniędzy, a co za tym idzie zwiększenia obciążenia portfela.

Wśród głównych skutków inflacji znajduje się nie tylko wzrost cen w sklepach oraz punktach usługowych, ale również większe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej chociażby w związku z silną presją płacową. Do skutków warto zaliczyć również spadek zaufania do pieniądza, rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami, trudności z rozliczaniem transakcji zagranicznych, jak i dobre warunki pod tworzenie się baniek spekulacyjnych na aktywach inwestycyjnych. 

Taka sytuacja uderza w szczególności w konsumentów i przedsiębiorców osiągających niższe wpływy, które nie uległy podwyższeniu wraz ze wskaźnikami inflacyjnymi, a także tych, którzy posiadają oszczędności zgromadzone w rodzimej walucie i oprocentowanie na lokatach bankowych nie jest w stanie wyrównać skutków inflacji.