SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, a także tajemnic zawodowych. Zapewniając wsparcie naszym klientom

– opracowujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych (polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, rejestry osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia do GIODO baz danych i ich aktualizacje, zgłoszenie do GIODO Administratorów Bezpieczeństwa Informacji);

– oferujemy bieżące wsparcie prawne w przypadku awarii i wycieków danych;

– doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych w stosunkach pracowniczych;

– doradzamy w zagadnieniach związanym z przekazywaniem danych do Państw trzecich, również w zakresie przygotowania i zastosowania Wiążących Reguł Korporacyjnych (Binding Corporate Rules) i Standardowych Klauzul Umownych;

– doradzamy w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem zagadnień przekazywania danych osobowych poza obszar EOG;

– analizujemy przepływy danych osobowych w spółce (podmiocie przetwarzającym dane) oraz zewnętrzne w celu ustalenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

– reprezentujemy naszych Mocodawców w postępowaniach kontrolnych GIODO oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.

 

Zajmujemy się również wsparciem przy opracowaniu polityki prywatności i ochronie danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce. Pomagamy w szczególności w:

– audytach prawnych stron internetowych;

– opracowywaniu polityk prywatności, polityk cookies;

– rejestracji baz danych w GIODO.

 

Dbamy o optymalne sformułowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność e-commerce tak, aby odpowiadała ona dynamice rynku usług e-commerce.

 

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: