SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

PRAWO KORPORACYJNE

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa korporacyjnego. Zajmujemy się m. in. obsługą procesów tworzenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek handlowych wraz z opracowywaniem projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie spółek i ich organów. Zajmujemy się bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Zapewniamy obsługę i prowadzenie zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządu. Opracowujemy, przygotowujemy i wdrażamy optymalizacje podatkowe oraz przygotowujemy programy pracownicze oraz opcje menadżerskie. Pomagamy w szczególności w:

– doradzaniu w zakresie funkcjonowania i procedowania organów spółek prawa handlowego;

– doradztwie w procedurach podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, z wykorzystaniem ich dla celów transakcyjnych i podatkowych;

– sporządzaniu dokumentów korporacyjnych dla wszystkich typów spółek prawa handlowego;

– doradztwie w sporach korporacyjnych;

– doradzaniu w procedurach przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: