SPECJALIZACJE

To właśnie w tych dziedzinach czujemy się najlepiej:

RYNEK KAPITAŁOWY

Zapewniamy pełną obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich. Prawnicy Kancelarii łączą zarówno wieloletnie doświadczenie zdobyte jako prawnicy wewnętrzni w instytucjach finansowych jak i w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki temu, łączymy doświadczenia we wszystkich aspektach prawnych związanych z działalnością pomiotów rynku kapitałowego. Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje między innymi:

– utworzenie ponad setki funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz kilkunastu funduszy inwestycyjnych otwartych;

– reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach licencyjnych przed KNF, UOKIK oraz przed innymi urzędami państwowymi;

– opiniowanie zgodności działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz domów maklerskich z przepisami prawa, w tym w zakresie dostosowywania działalności do zmian przepisów;

– opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych oraz negocjowanie umów z kontrahentami towarzystw funduszy inwestycyjnych;

– przygotowywanie dokumentacji związanej z programami emerytalnymi i programami pracowniczymi;

– emisjach obligacji, wprowadzaniu papierów wartościowych do publicznego obrotu;

– nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych z nim związanych, a także w realizacji obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych.

Mieliśmy przyjemność reprezentować interesy m.in.:

 

ZAUFALI NAM

Jeszcze nie przekonany? Zapytaj ich: