Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw.

Od samego początku swojej drogi zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym oraz prawem transakcyjnym.

Przed założeniem Kancelarii Trio Legal Snażyk Granicki założył oraz pełnił funkcję partnera w kancelarii SGP Legal Snażyk Granicki. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego gdzie do jego obowiązków należało udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów, przygotowywanie stanowisk KNF i wyjaśnień dla podmiotów nadzorowanych w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

Na wcześniejszym etapie swojej kariery pracował jako prawnik w renomowanych kancelariach prawnych, gdzie odpowiadał za obsługę podmiotów rynku kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz banków. W trakcie swojej praktyki zawodowej uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, emisją obligacji, nabywaniem znacznych pakietów akcji, zakładaniu funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzaniu spółek na GPW oraz Newconnect.

Pełnił również funkcję prawnika wewnętrznego w Noble Funds TFI, gdzie odpowiadał za kompleksową obsługę regulacyjną oraz korporacyjną towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz transakcji ich spółek portfelowych.

Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego, a tytuł magistra prawa uzyskał na uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował również na Cherwell College w Oxfordzie, ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, jest autorem kilkudziesięciu publikacji i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek, a także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Obecnie, Artur Granicki jest członkiem Zespołu do spraw opracowania Prostej Spółki Akcyjnej przy Ministerstwie Rozwoju.

Tomasz Snażyk

Partner Zarządzający

Tomasz Snażyk jest ekspertem w dziedzinach umów inwestycyjnych, M&A, project finance, prawie spółek, a także wdrożeń projektów R&D oraz projektów energetycznych. Na co dzień...

Zobacz profil

Artur Granicki

Partner Zarządzający

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Od...

Zobacz profil

Katarzyna Mordaka

Starszy Prawnik

Katarzyna Mordaka jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych...

Zobacz profil

Marta Pajączkowska

Starszy Prawnik

Marta Pajączkowska jest ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, w tym transakcji M&A i procesów due diligence, jak również prawa...

Zobacz profil

Damian Szczerbaty

Prawnik

Damian Szczerbaty specjalizuje się w tematyce związanej z procesami inwestycyjnymi, prawem spółek, prawem własności intelektualnej oraz ochroną danych osobowych. W kancelarii zajmuje się obsługą...

Zobacz profil

Michał Sas

Prawnik

Michał Sas jest ekspertem Kancelarii w zakresie prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ich na polu e-commerce oraz w usługach świadczonych drogą elektroniczną...

Zobacz profil

Miłosz Sałagan

Prawnik

Miłosz Sałagan specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i finansowego ze szczególnym uwzględnieniem formalnych aspektów działalności funduszy inwestycyjnych, depozytariuszy, alternatywnych spółek inwestycyjnych i podmiotów...

Zobacz profil

Patrycja Ptak

Prawnik

Patrycja Ptak specjalizuje się w prawie procesowym, zwłaszcza z zakresu spraw cywilnych i gospodarczych oraz sporów korporacyjnych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest...

Zobacz profil

Bartosz Tokajuk

Prawnik

Bartosz Tokajuk specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego, a w szczególności w obsłudze prawnej transakcji M&A, badaniach due diligence oraz procesach...

Zobacz profil

Jakub Polak

Prawnik

Jakub Polak specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii pracował jako prawnik wewnętrzny...

Zobacz profil

Karol Radziwiłł

Asystent Prawny

Karol Radziwiłł specjalizuje się w dziedzinie prawa farmaceutycznego i żywieniowego. W swojej praktyce zajmował się zagadnieniami związanymi z produkcją i dystrybucją leków, a także...

Zobacz profil

Maciej Kołtoński

PR Manager

Maciej Kołtoński jest osobą odpowiedzialną za kształtowanie wizerunku Kancelarii, w tym za kontakty z dziennikarzami, koordynację udziału w konferencjach oraz za działania o charakterze...

Zobacz profil

Sylwia Rosińska

Sekretarka

Sylwia odpowiada w Kancelarii prace sekretaryjne. Na co dzień dba o prawidłowe funkcjonowanie biura oraz zapewnia sprawny obieg dokumentów i korespondencji pomiędzy Kancelarią, Klientami...

Zobacz profil