Rozliczenie z Urzędem Skarbowym w 2019 roku

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych za rok 2018. W tym roku nastąpił przełom, ponieważ istnieje możliwość, że Urząd Skarbowy rozliczy za nas PIT. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli nasze rozliczenie podatkowe jest proste, a my sami składalibyśmy do Urzędu skarbowego PIT-37 lub PIT-38.

Rozliczenie przez Urząd Skarbowy

Do tej pory z automatycznego rozliczenia podatku mogli korzystać emeryci oraz renciści – w ich przypadku, jeśli nie uzyskiwali innych dochodów, nie byli zobowiązani do składania dodatkowego zeznania w formie PIT. Nie musieli również składać wniosku o takie rozliczenie – byli rozliczani „z automatu”. Dla innych podatników dostępny był wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ. Obecnie zastąpiono go nowa usługa o nazwie e-PIT. Nie trzeba będzie już składać wniosku, każdy podatnik otrzyma wersję podstawową swojego rozliczenia podatkowego, która będzie dostępna na indywidualnym profilu na Portalu Podatkowym.

Rozliczenie samodzielne

Oczywiście każdy podatnik może rozliczyć swój podatek dochodowy we własnym zakresie. Należy to zrobić, jeśli rozliczenie następuje za pomocą innego druku niż PIT-37 lub PIT-38. Warto również sprawdzić, czy w deklaracji wygenerowanej przez Urząd znajdują się wszystkie ulgi podatkowe, które nam przysługują. Okazuje się bowiem, że program Twój e-PIT nie uwzględnia między innymi ulgi na darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, ulgi z tytułu użytkowania internetu (którą można odliczać przez dwa lata, pod warunkiem, że nie korzystało się z niej wcześniej), czy odliczeń za składki przekazane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Co ciekawe, jeśli chodzi o przekazanie 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, to Urząd przygotowując deklarację, uwzględnia wybór z roku poprzedniego; natomiast jeśli chcemy zmienić swój wybór lub całkowicie zrezygnować z tego przywileju, należy samodzielnie zmodyfikować e-deklarację na portalu.

Zwrot podatku

Korzystając z zeznania podatkowego uzupełnionego przez Urząd Skarbowy, termin uzyskania zwrotu podatkowego jest uzależniony od tego, jakie podatnik podejmie działanie. Jeśli wejdzie na swój indywidualny profil na portalu podatkowym i zaakceptuje treść wypełnionego za niego zeznania podatkowego, to może liczyć na zwrot podatku w terminie do 45 dni od dnia zaakceptowania tej deklaracji. Jeżeli natomiast treść zeznania nie zostanie zaakceptowana, czyli podatnik nie wykona żadnego działania, wówczas 45 dni będzie liczone od dnia 1 maja 2019 roku.