Odsetki maksymalne – nie zapłacisz więcej niż wynosi ich wysokość

Odsetki posiadają zastosowanie w wielu różnych umowach podpisywanych pomiędzy stronami. Strony mogą ustalić wysokość odsetek na różnych poziomach. Warto jednak pamiętać o tym, że nie mogą one przekroczyć odsetek maksymalnych regulowanych przez prawo.

Odsetki maksymalne – co to jest?

W przeszłości polskie przepisy nie regulowały maksymalnej wysokości odsetek. Wówczas ich wysokość ustalana była indywidualnie wtedy, gdy naruszały one tzw. zasady współżycia społecznego. Brak odsetek w konkretnej wysokości rodził jednak duże problemy związane z umowami zawieranymi pomiędzy stronami. Właśnie dlatego wprowadzono pojęcie odsetek maksymalnych.

Odsetki maksymalne to odsetki ustawowe, które zostały wprowadzone w prawie cywilnym w 2006 roku. Przepisy te zostały opracowane głównie po to, aby ograniczyć nadmiernie wygórowane odsetki, które mogą być zbyt obciążające dla konsumentów. W związku z tym w umowach nie mogą znaleźć się odsetki ustalone na wyższym poziomie niż maksymalny.

Wysokość odsetek ustawowych określana jest przez Ministra Sprawiedliwości w obwieszczeniu. Są one ustalane na bazie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 

Odsetki kapitałowe i za opóźnienie 

Odsetki odnoszą się zarówno do wynagrodzenia otrzymywanego za korzystanie z cudzego kapitału, jak również mogą dotyczyć opóźnień.

Wysokość odsetek powinna być ustalona w umowie zawieranej pomiędzy stronami. W przypadku odsetek kapitałowych można, lecz nie trzeba ich stosować. Przykładem są darmowe pożyczki. Natomiast wtedy, gdy w umowie nie znajdziemy informacji o odsetkach kapitałowych i za opóźnienie w spłacie zobowiązania, stosuje się wysokości ustawowych odsetek zawartych w przepisach.

Wysokość odsetek kapitałowych:

– 5% w skali roku

Wysokość odsetek za opóźnienie:

– 7% w skali roku

Odsetki maksymalne i ich wysokość 

Na bazie powyższych odsetek ustalana jest też wysokość maksymalna odsetek. Wysokość odsetek maksymalnych znajduje się na poziomie dwukrotnie wyższym niż odsetek w ustawie.

Wysokość maksymalnych odsetek kapitałowych:

– 10% w skali roku

Wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie:

– 14% w skali roku

Wobec tego należy pamiętać o tym, że wierzyciel będący stroną umowy nie może ustalać wysokości odsetek na poziomie, który przekracza wysokość odsetek maksymalnych zawartych w przepisach prawa.

Aby dowiedzieć się, ile mogą wynosić odsetki zgodnie z przepisami, należy zastosować specjalny wzór:

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stopy odsetek / 365

Aktualnie w internecie dostępne są także kalkulatory wysokości odsetek, które pozwalają na łatwe i szybkie obliczenie ich poziomu.