Jakie są zalety rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

Osobom, których celem jest zmiana pracy praktycznie z dnia na dzień i będą w stanie w tej kwestii dojść do porozumienia z pracodawcą, rekomendowanie jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Nie wszyscy ponadto zdają sobie sprawę, że podobna opcja może zostać zastosowana w przypadku rozwiązywania umowy najmu czy zlecenia. Można w ten sposób uniknąć często niezręcznego okresu wypowiedzenia.

Na czym polega rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron?

Warto wiedzieć, że za porozumieniem stron możliwe jest również wypowiedzenie umowy zlecenia. Nie ma żadnego znaczenia czas, na jaki została zawarta umowa. Zgoda na takie porozumienie zarówno przez jedną, jak i drugą stronę sprawia, że dana umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron powoduje, że strony potwierdziły warunki zerwania danej umowy, nie będą zatem żądać od siebie żadnych odszkodowań. Koniecznie trzeba również pamiętać, że omawiane porozumienie o rozwiązaniu umowy zlecenia musi być zawarte w pisemnej formie. 

Jak podkreślają specjaliści strony Kapitalni.org, istotnym jest również:


Każda ze stron ma prawo zaproponować rozwiązanie angażu i to w wybranym przez siebie, dogodnym terminie, składając odpowiednią ofertę drugiej stronie. W tym trybie wolno rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od jej rodzaju.

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron

W zdecydowanej większości przypadków osoby zawierające umowę najmu określają kiedy dokładnie ona upływa. W przypadku, gdy aspekt ten został pominięty lub strony chcą skrócić okres wynajmu mogą tego dokonać za pomocą porozumienia. Do rozwiązania umowy najmu dojdzie w takiej sytuacji w dniu, który zostanie określony przez obie strony w porozumieniu 

Koniecznie należy pamiętać, aby wypowiedzenie umowy najmu zostało sporządzone w pisemnej formie. Warto o to zadbać przede wszystkim do celów dowodowych. Muszą zostać również uwzględnione bardzo istotne informacje, do których należy zaliczyć data sporządzenia, miejscowość, przedmiotu najmu. Nie można zapomnieć o określeniu stron danego najmu. Rekomendowane jest także zawarcie uzasadnienia wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik stanie się osobą bezrobotną, w przypadku, gdy wcześniej nie znalazł sobie innego zatrudnienia. Będzie on miał oczywiście prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jednak dopiero po upłynięciu 90 dni od momentu rejestracji w urzędzie pracy. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dane porozumienie między pracownikiem, a pracodawcą było zawarte z powodu likwidacji firmy czy upadłości. 

W takich sytuacjach w zdecydowanej większości przypadków pracodawca wychodzi z inicjatywą skrócenia okresu wypowiedzenia. Z kolei w przypadku, gdy dany pracownik zdecyduje się na przeprowadzkę do innego miasta i będzie tym samym zmuszony do zaprzestania stosunku pracy, będzie miał prawo do wspomnianego zasiłku zaraz po dokonaniu rejestracji w urzędzie pracy.