Czym charakteryzuje się umowa kupna sprzedaży?

Umowa sprzedaży, czy też – potocznie – umowa kupna sprzedaży, jest formą cywilnoprawnego zbycia przedmiotu na rzecz innego podmiotu: https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-kupna-sprzedazy-definicja-i-podstawa-prawna,73,408. Brak jest jednolitego wzoru przygotowanego w tym zakresie, jednak w sieci znaleźć można wiele przykładowych wzorów. Niestety – nie każdy z nich jest odpowiedni. Co powinna zawierać dobrze przygotowana umowa sprzedaży?

Elementy niezbędne dla ważności umowy

Aby tego typu pismo zachowało ważność, należy koniecznie zawrzeć na nim takie informacje jak: dane obydwu stron umowy, jej przedmiot (czyli, po prostu, co jest sprzedawane), wysokość zapłaty (zazwyczaj wyrażoną w złotych lub innej, dopuszczonej do obrotu walucie) oraz podpisy obydwu stron, które poświadczają zawarcie umowy.

Istnieje również ustna umowa sprzedaży, jednak znacznie bezpieczniejszą opcją jest zawarcie jej w formie pisemnej. Przy zawieraniu umowy ustnej trzeba mieć świadków, którzy – niestety – mogą być stronniczy i w przyszłości udawać, że nie pamiętają o niektórych szczegółach umowy.

O czym pamiętać?

Przede wszystkim – o zawarciu wszystkich wyżej wskazanych elementów. Bez nich, każda ze stron może próbować dochodzić przed sądem nieważności umowy lub wręcz jej fałszerstwa. Dodatkowo, aby uniknąć pomówień, jakoby którakolwiek ze stron została oszukana – umowę kupna sprzedaży należy stworzyć w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. 

Warto również wiedzieć, że – na przykład w przypadku sprzedaży samochodu – umieszczenie w umowie klauzuli o tym, że stan techniczny przedmiotu (tu: pojazdu) był znany kupującemu nie jest podstawą do uniknięcia odpowiedzialności związanej ze sprzedażą niesprawnego samochodu (chyba że taki właśnie był przedmiot umowy, a auto było zakupione na przykład kolekcjonersko lub na części). Chodzi głównie o to, że nawet jeśli kupujący podpisze, iż stan techniczny pojazdu był mu znany, a po transakcji okaże się, że pewne fakty zostały przed nim zatajone (celowo i z rozmysłem) przez sprzedającego – ten drugi może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.