Umowa kupna sprzedaży auta – to trzeba wiedzieć

Każdy, kto chciał kupić lub sprzedać samochód stanął przed zadaniem spisania umowy kupna sprzedaży auta. By taka umowa była ważna – musi być ona sporządzona zgodnie z wymogami obowiązującymi w Kodeksie Cywilnym. W dalszej części artykułu podpowiadamy, jak powinna wyglądać taka umowa oraz jakie elementy musimy w niej zawrzeć. 

Umowa kupna sprzedaży samochodu 

Wiele z nas nie raz stanęło przed wyzwaniem szybkiego sporządzenia umowy kupna sprzedaży samochodu. Chcąc kupić auto z rynku wtórnego lub sprzedać samochód innemu kierowcy – musimy sporządzić prawidłowo dokument, który będzie zawierał określone informacje o sprzedającym, kupującym oraz o samym samochodzie. Taka umowa by była ważna, obowiązkowo musi być sporządzona na piśmie w minimum dwóch takich samych egzemplarzach (jeden z nich zostaje ze sprzedającym, drugi – z kupującym). 

Co powinna zawierać taka umowa?

Umowa dotycząca zakupu auta może być sporządzona odręcznie lub na komputerze. Ważne jest, by w momencie przekazywania auta kupującemu – taka umowa została podpisana przez obie strony i by każda z nich otrzymała swój egzemplarz. Obowiązkowo musi się w niej znaleźć data i miejsce zgodne z tym, gdzie i kiedy została ona zawarta. Poniżej należy umieścić szczegółowe dane stron (kupującego i sprzedającego), spisane z dowodu osobistego lub paszportu (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, organ który wydał taki dokument). Następnie należy dokładnie opisać przedmiot umowy czyli pojazd, który sprzedajemy. W umowie powinna się więc znaleźć informacja o: marce/modelu auta, numerze silnika, roku produkcji, numerze nadwozia, numerze rejestracyjnym. Obowiązkowym elementem takiej umowy jest również podanie dokładnej kwoty sprzedaży samochodu. Ponadto, w dalszej części dokumentu powinny znaleźć się oświadczenia, iż tym dokumentem sprzedający przenosi na kupującego prawo własności oraz, że samochód nie posiada żadnych ukrytych wad technicznych. Najczęściej taka umowa bez problemu zmieści się na jednej stronie A4. Ważne jest, by była ona podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez każdą ze stron. 

Jak widać z powyższego, sporządzenie umowy kupna sprzedaży samochodu nie powinno być ani skomplikowane, ani czasochłonne. Ten prosty w przygotowaniu dokument jest obowiązkowy przy każdej tego typu transakcji, dlatego też trzeba o nim pamiętać i zawsze spisywać najpóźniej w momencie przekazania auta kupującemu. Umowa ta będzie niezbędna między innymi dla dotychczasowego ubezpieczyciela, jeśli chcemy zgłosić korzystanie z jego ubezpieczenia. Warto taką umowę przechowywać przez przynajmniej kilka lat.