Ile pracodawca płaci za pracownika?

Ile pracodawca płaci za pracownika?

Z roku na rok zmienia się płaca minimalna, co oznacza, że jednocześnie zmieniają się koszty zatrudnienia pracownika. Warto mieć na uwadze, że wynagrodzenie, które jest wypłacane pracownikowi na umowie o pracę to zaledwie część w dodatku stanowiąca jedynie 60 procent wszystkich ponoszonych przez pracodawcę kosztów. Warto wiedzieć jakie koszty leżą po stronie pracodawcy i jak się one zmieniają w zależności od rodzaju umowy.  

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 roku? A koszty pracodawcy

Z roku na rok zmienia się wynagrodzenie minimalne. W 2023 roku minimalna krajowa zmieniała się dwukrotnie. Od stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 3490 złotych brutto, co stanowi podwyżkę o 480 złotych więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak to nie jedyna zmiana, ponieważ od lipca odnotowano kolejny wzrost, dzięki któremu minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 złotych brutto, co oznacza, ze pracownik na rękę otrzymuje 2 783,86 zł netto.

W przypadku zatrudnienia na innym rodzaju umowy niż o pracę na przykład umowie cywilnoprawnej zlecenia określane są stawki minimalne za godzinę. Ustawodawca przewidział, ze takie wynagrodzenie za godzinę pracy powinno wynosić 22,80 złotych za godzinę. Ta stawka obwiązywała do 30 czerwca 2023 roku. Z kolei od 1 lipca wynosi 23,50 złotych za godzinę przepracowanej pracy. A ile pracodawca płaci za pracownika? Więcej o tym ile pracodawca płaci za pracownika przeczytasz na blogu Kapitalni.

Jakie są koszty ponoszone przez pracodawcę w 2023 roku na umowie o pracę

Wynagrodzenie jakie dostaje pracownik na rękę od swojego pracodawcy, to dla inwestora tylko część ponoszonych składek. Warto mieć na uwadze, że koszt pracodawcy 2023 jest zdecydowanie większy, a na jego poszczególne części składają się:

  • wynagrodzenie brutto dla pracownika,
  • składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • wpłaty do PPK uiszczane przez pracodawcę.

Wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei koszty pracodawcy to także składki odprowadzane przez pracodawcę, na nie składają się:

  • składka emerytalna
  • składka rentowa
  • składka wypadkowa
  • składka na Fundusz Pracy
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • składka na Pracownicze Plany Kapitałowe