Jak obliczyć przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w domu

Jak obliczyć przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w domu?

Moc zainstalowana instalacji PV nie może przekraczać rocznego zapotrzebowania energetycznego budynku. Dlatego bardzo ważne jest przeliczenie przewidywanego poboru prądu. Do tego celu wykorzystywane są rachunki za energię. Więc jak obliczyć roczne zużycie energii elektrycznej?

Jakie jest średnie zużycie energii elektrycznej w domu w Polsce?

Według szacunków, przeciętny dom dla 4 osób, czyli jednorodzinny w Polsce zużywa około 4200 kWh energii elektrycznej rocznie. Wartość ta podlega jednak zmianom i stanowi jedynie punkt odniesienia do dalszych obliczeń zapotrzebowania elektrycznego budynku.

Od czego zależy zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną?

Każdy dom jest inny i dlatego ma inne potrzeby energetyczne. Poziom zapotrzebowania na energię elektryczną w dużej mierze zależy od liczby członków rodziny i liczby posiadanych przez nich urządzeń elektrycznych oraz częstotliwości ich użytkowania. Przed obliczeniem zapotrzebowania energetycznego budynku należy zapoznać się z tabliczką znamionową urządzenia. Wskazuje energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

jak obliczyć zużycie prądu

Jak samemu wyliczyć pobór prądu z licznika we własnym domu?

Do obliczenia zużycia energii elektrycznej przez rodzinę stosuje się prosty wzór pozwalający określić przybliżone zużycie danego urządzenia.

Model ten wygląda następująco:

moc urządzenia (kW) * czas użytkowania urządzenia (h) = ilość zużytej energii (kWh).

Przykładowo, aby określić roczny pobór mocy urządzenia o mocy 2000, włączonego trzy razy dziennie na 4 minuty, stosuje się następujące obliczenia:

2 kW (=2000 W) x 0,20 godziny (=12 minut) = 0,40 kWh

Zatem roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 0,40 kWh x 365 = 146 kWh.

Aby obliczyć dzienny koszt użytkowania urządzenia, należy pomnożyć dzienne zużycie energii elektrycznej przez cenę za kWh:

0,40 kWh x 0,60 zł (cena za kWh) = 0,24 zł

W skali roku (0,24 zł x 365 dni) otrzymamy 87,60 zł.

Uzyskane wyniki będą zatem odpowiadać rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną danego urządzenia i generowanemu przez nie opłaty.

Aby obliczyć roczne zapotrzebowanie swojego domu na energię elektryczną, należy zsumować wartości uzyskane dla każdego urządzenia.