Urlop specjalnie dla świeżo upieczonego taty. Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Wolne po porodzie przysługuje nie tylko mamie. Może otrzymać je także tata. Specjalnym urlopem dedykowanym dla mężczyzn jest urlop określany jako ojcowski. Kiedy można z niego skorzystać? Jaki jest jego wymiar? Gdzie złożyć wniosek?

Warunki

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać ci mężczyźni, którzy zatrudnieni są na umowie o pracę. Co ważne, wolne dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na całość, jak i na część etatu, w tym także na umowach na okres próbny, czas określony.

Urlop może otrzymać również ten ojciec, który nie jest w związku małżeńskim z matką dziecka, a także ojciec rozwiedziony.

Wolne można otrzymać po narodzeniu dziecka, a także po jego przysposobieniu – adoptowaniu. W tym przypadku dotyczy ono dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia lub 10. roku życia przy odroczonym obowiązku szkolnym.

Wymiar

Liczba dni urlopu dla ojca to 2 tygodnie. Warto przy tym wskazać, że w jego wymiar zalicza się  również soboty, niedziele oraz święta.

Termin

Ojciec ma 2 lata na to, aby wykorzystać przysługujący mu urlop ojcowski. Czas ten liczony jest od momentu narodzin dziecka albo od momentu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie.

Z urlopu można skorzystać w tym samym czasie, w którym robi to matka dziecka, albo też w innym terminie.

Urlop ten jest niezależny od urlopu dla kobiety – przysługuje on tylko mężczyźnie i w sytuacji gdy nie skorzysta on z niego w wyznaczonym terminie, wolne przepada. Warto więc o nim pamiętać, aby nie stracić tego uprawnienia.

Wynagrodzenie

Za czas urlopu dla ojca przysługuje całkowite wynagrodzenie, czyli 100% pensji.

Wniosek

W celu skorzystania z wolnego należy złożyć pisemny wniosek bezpośrednio u pracodawcy. Trzeba pamiętać o tym, by przekazać go minimum 7 dni przed planowanym urlopem. Pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia wniosku.

Urlop dla ojca to uprawnienie, z którego warto skorzystać. Dzięki niemu świeżo upieczony tata może nie tylko pomóc mamie w opiece nad noworodkiem, ale również może zacieśniać z nim wtedy swoje więzy – to ważne od najmłodszych lat.