Urlop okolicznościowy – kiedy i ile dni przysługuje pracownikowi?

Z zasady urlopy powinny być udzielane pracownikowi zgodnie z planem urlopów. Plan ten ustalany jest przez pracodawcę, który bierze pod uwagę wnioski pracowników, a także konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Od ustalonego z góry planu urlopowego, mogą się jednak zdarzyć pewne wyjątki. 

Urlop okolicznościowy

Zdarzają się sytuacje, w których mimo ustalenia terminu urlopu w planie urlopów albo w porozumieniu z pracownikiem, pracownik potrzebuje dnia wolnego. Po to, by wziąć udział w ważnym dla niego wydarzeniu rodzinnym. Urlopy okolicznościowe są związane właśnie z ważnymi wydarzeniami osobistymi pracowników. Kiedy pracownik wystąpi z wnioskiem o taki urlop i uprawdopodobni przy tym wydarzenie (odpowiednimi dokumentami), to pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia z obowiązków.

Jak działa urlop okolicznościowy?

Dzień urlopu okolicznościowego jest dla pracownika dniem wolnym od pracy. Jego wzięcie związane jest zawsze z ważnym wydarzeniem rodzinnym w życiu danego pracownika. Za czas urlopu okolicznościowego (dzień albo dwa) pracownik nadal otrzyma wynagrodzenie. Jest ono liczone zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop okolicznościowy udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, z powodu istotnych dla niego wydarzeń osobistych. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w związku z:

– własnym ślubem (2 dni),

– ślubem dziecka pracownika (1 dzień),

– urodzeniem się dziecka pracownika (2 dni),

– śmiercią i pogrzebem małżonka pracownika (2 dni),

– śmiercią i pogrzebem dziecka pracownika (2 dni),

– śmiercią i pogrzebem: matki, ojca, macochy lub ojczyma pracownika (2 dni),

– śmiercią i pogrzebem teściowej lub teścia pracownika (1 dzień),

– śmiercią i pogrzebem siostry albo brata pracownika (1 dzień),

– śmiercią i pogrzebem dziadka lub babci pracownika (1 dzień),

– śmiercią i pogrzebem innej osoby, która jest na utrzymaniu albo pod opieką pracownika (1 dzień).

Warto dodać, że urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi z umową o pracę, a nie osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło. O okolicznościowym urlopie dowiesz się więcej także na Kapitalni.org